\ M. Murat Monkul
mm

M. Murat Monkul

Prof. Dr. (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doktora
: Oregon State University, Corvallis, ABD
Y. Lisans
: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
Lisans
: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Turkiye

3069 B418

Dr. Monkul onbeş senenin üzerinde bir zamandır aktif olarak bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. FHWA (Amerikan Karayolları Genel Müdürlüğü), ODOT (Oregon Ulaştırma Bakanlığı), TÜBİTAK ve AB gibi kuruluşlarca desteklenmiş çeşitli araştırma projelerinde araştırmacı veya yönetici olarak yer almıştır. Araştırma çalışmaları daha çok killi kumlar ve siltli kumlar gibi geçiş zeminlerinin mühendislik özellikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Geoteknik deprem mühendisliğinde özellikle de sıvılaşma üzerine çeşitli araştırmalar gerçekleştirmiştir. Zemin numunesi hazırlama metodları ve kuru numunelerden sıvılaşma direnci belirlenmesi gibi çeşitli deneysel zemin mekaniği konularını çalışmaya devam etmektedir. Son zamanlarda plastik olmayan ince daneli zeminlerin gerilme-deformasyon davranışları ve düşen koni penetrasyon dirençleri ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Dip tarama zeminlerinin sürdürülebilir kullanımı ve ay zeminlerinin özellikleri ile ilgili de çeşitli yayınları bulunmaktadır. Akademik ders verme konusunda da aktif olan Dr. Monkul, yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Türkiye ve ABD’de birçok dersin araştırma görevliliğini yürütmüş olmanın yanısıra Yeditepe Üniversitesinde yedi farklı lisans dersi, bir yüksek lisans dersi ve Oregon Eyalet Üniversitesinde ise bir yüksek lisans dersi vermiştir. Halen Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Özgeçmiş

Dersler

 • CE 341 Zemin Mekaniği
 • CE 441 Temel Mühendisliği
 • CE 474 Toprak İşleri ve İstinat Yapıları
 • CE 485 Derin Temeller
 • CE 550 Advanced Soil Mechanics
 • CE 551 Experimental Soil Mechanics

Projeler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Eseller-Bayat, E., Monkul, M.M., Akın , O, Yenigun , S. (2017). “The coupled influence of relative density, CSR, plasticity and content of fines on cyclic liquefaction resistance of sands”, Journal of Earthquake Engineering, Taylor & Francis, http://dx.doi.org/10.1080/13632469.2017.1342297

 • Monkul, M.M., Etminan , E., Senol, A. (2017). “Coupled influence of content, gradation and shape characteristics of silts on static liquefaction of loose silty sands”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier, 101, 12-26.

 • Monkul, M.M., Dacic , A. (2017). “Effect of grain size distribution on stress-strain behavior of Lunar Soil Simulants”, Advances in Space Research. Elsevier, 60, 636- 651.

 • Monkul, M.M., Etminan , E., Senol, A. (2016). “Influence of coefficient of uniformity and base sand gradation on static liquefaction of loose sands with silt”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier, 89, 185-197

 • Monkul, M.M., Gultekin , C., Gulver , M., Akın , O., Eseller-Bayat, E. (2015). “Estimation of liquefaction potential from dry and saturated sandy soils under drained constant volume cyclic simple shear loading”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Elsevier, 75, 27-36

 • Monkul, M.M., Lade, P.V., Etminan , E., Senol, A. (2014). “Compressibility as an indicator of liquefaction potential”, Geotechnical Engineering Journal of SEAGSAGSSEA, 45 (4), 73-77.

 • Monkul, M.M. (2013). “Influence of gradation on shear strength and volume change behavior of silty sands”, Geomechanics and Engineering, Techno Press, 5 (5), 401- 417.

 • Monkul, M.M., Yamamuro, J. A., Lade, P.V. (2011). “Failure, instability and the second work increment in loose silty sand”, Canadian Geotechnical Journal, NRC Research Press, 48(6), 943-955.

 •  Monkul, M.M. and Yamamuro, J. A. (2011). “Influence of silt size and content on liquefaction behavior of sands”, Canadian Geotechnical Journal, NRC Research Press, 48(6), 931-942.

 • Monkul, M.M. (2008). “Validation of practice oriented models and influence of soil stiffness on lateral pile response due to kinematic loading”, Marine Georesources & Geotechnology, Taylor & Francis, 26(3), 145-159.

 • Monkul, M. M., Ozden, G. (2008). “Erratum to “Compressional behavior of clayey sand and transition fines content” [Engineering Geology, 89(2007), 195–205]”, Engineering Geology, Elsevier, 96(1-2), 105-106.

 • Monkul, M.M., Ozden, G. (2007). “Compressional behavior of clayey sand and transition fines content’’, Engineering Geology, Elsevier, 89(3-4), 195-205.

 • Monkul, M.M., Onal, O. (2006). “A Visual Basic Program for Analysing Oedometer Test Results and Evaluating Intergranular Void Ratio”, Computers and Geosciences, Elsevier, 32, 696-703.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

 • Monkul, M.M., Yükselen-Aksoy, Y. (2016). “Sustainable usage of dredge materials at engineering fills and investigation of their performance with different additives”. Geotechnical Special Publication No 273: Sustainable Waste Management and Remediation, ASCE, 471-480. ISBN 978-0-7844-8016-8

 • Etminan , E., Monkul, M.M., Senol, A. (2016). “Effect of silt size and gradation on cyclic liquefaction of sands”. Proceedings of the 4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Nicosia, KKTC, 321- 327. ISBN 975-8359-28-2.

 • Etminan , E., Monkul, M.M., Senol, A. (2015). “Silt influence on static liquefaction of sands”. Proceedings of the XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Edinburgh, U.K.; DOI:10.1680/ecsmge.60678; ISBN 978- 0-7277-6067-8.

 • Monkul, M.M. (2013). “Importance of geotechnical engineering on development and sustainability of lunar bases”. 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies; RAST 2013, IEEE, 863-867. ISBN: 978-1-4673-6396-9.

 • Monkul, M.M. (2012). “On some of the factors influencing the fines’ role on liquefaction of silty sands”. Geotechnical Special Publication No 225: State of the Art and Practice in Geotechnical Engineering, ASCE, 799-808. ISBN: 978-0-7844-1212- 1.

 • Monkul, M.M. and Yamamuro, J. A. (2010). “Influence of densification method on some aspects of undrained silty sand behavior”. Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, San Diego, California (CD-ROM). ISBN: 1-887009-15-9.

 • Monkul, M.M. and Yamamuro, J. A. (2010). “ The effect of nonplastic silt gradation on the liquefaction behavior of sand”. Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, San Diego, California (CD-ROM). ISBN: 1-887009-15-9.

 • Monkul, M.M. (2006). “Stability of loose sandy slopes”. Proceedings of Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 13 sayfa (CD-ROM). ISBN: 975-461-416-4.

 • Monkul, M.M., Ozden, G. (2005). “Effect of intergranular void ratio on onedimensional compression behavior”. GEOPROB 2005: Proceedings of International Conference on Problematic Soils, International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), Famagusta, KKTC, 3, 1203-1209. ISBN:975- 8401-24-6

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Monkul, M.M., Yenigün , S., Eseller-Bayat, E. (2017). “Kuru kum numunelerin sismik sıvılaşma potansiyelinin dinamik basit kesme deneyinden belirlenmesi”. 7. Uluslararası Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, Türkiye, syf. 697-705. ISBN:978-605-01-1103-3.

 • Monkul, M.M., Etminan , E., Senol, A. (2016). “Silt boyutu ve dane şekil özelliklerinin siltli kumların sismik sıvılaşmasına etkisi”. ZM 16: Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, Cilt 1, syf. 285-294.

 • Ataşalar , O., Canatan , H.O., Monkul, M.M., Yükselen-Aksoy, Y. (2015). “İzmir körfezi tarama zemininin kireç ve uçucu kül ile stabilizasyonu (Lime and fly ash stabilization of dredged soil from İzmir Bay)”. 6. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr