\ Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu
nes2

Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu

Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Doktora
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Y. Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Lise
: Erenköy Kız Lisesi

3243 A203

Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU, Erenköy İlk Okulu ve Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olmuştur. 1966-1972 yılları arasında Profilo Holding A.Ş. ve DSİ XIV Bölge Müdürlüğü’nde Yüksek Mühendis olarak çalışmış; Ocak 1972’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamış; aynı üniversitede, Mart 1980’de Doktor unvanını almış, Mart 1984’de Yardımcı Doçent, Ekim 1990’da Doçent ve Nisan 1996’da Profesör olmuştur.

Prof. YARDIMCI,  Ocak 1972-Temmuz 2008 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmış ve bu dönemde, 1995-1996 ve 1998-2007 yılları arasında İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği; 1999-2002 yılları arasında Kültür ve Sanat Birliği Başkanlığı; 2000-2007 yılları arasında Ahşap ve Çelik Yapılar Grup Koordinatörlüğü; 2002-2007 yılları arasında Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü ve 2001-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunda İnşaat Fakültesi Senato Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Eylül 2008’de Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve 2012 yılından itibaren de Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı Fakültede 2011-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015-2018 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Senatosunda Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi olmuştur.

2001 yılında Türk Yapısal Çelik Derneği’ne Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve 2001-2018 tarihleri arasında European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil etmmiştir. Bu birlik tarafından, 2008-2009 döneminde ECCS Başkan Yardımcısı, 2009-2010 ve 2014-2015 dönemlerinde, iki kez ECCS Başkanı olarak seçilmiştir. 1955 yılında kurulmuş olan bu birliğin ilk kadın yönetim kurulu üyesi ve ilk kadın başkanıdır.

Prof. YARDIMCI İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri vermiş ve aynı zamanda, değişik tarihlerde, İstanbul, Sakarya ve Marmara Üniversiteleri’nde de görev almıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde ders vermeye devam etmektedir. Yayımlanmış 11 İngilizce ve 17 Türkçe bilimsel makalesi; 24 uluslararası, 16 ulusal konferans bildirisi; 5 araştırma projesi; Türkçe yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır ve uluslararası 2 sempozyum kitabının editörlüğünü yapmıştır. 30 Yüksek Lisans ve 5 Doktora Tezi tamamlatmış; 71 Yüksek Lisans ve 16 Doktora tezinde de jüri üyesi olarak yer almıştır.

Prof. Yardımcı ECCS ile koordineli olarak üç uluslararası sempozyum düzenlemiştir. Bunlar, “International Symposium on Steel Structures 2010: Culture & Sustainability”, “8th International Symposium on Steel Bridges 2015: Innovation & New Challenges” ve “International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019)” sempozyumlarıdır.

Uygulamaya yönelik çalışmaları arasında, Adana-Ceyhan, Kocaeli, Düzce ve Afyon-Çay, depremlerinden sonra, deprem bölgelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi elemanlarından oluşan gruplar tarafından yapılmış olan hasar tespit, onarım ve güçlendirme çalışmaları;  Döner Sermaye İşletmeleri kapsamında yapılmış olan çok sayıda proje denetim ve kontrollük çalışmaları bulunmaktadır.

Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanlığı sırasında, Türkiye’deki depremlerle ilgili olarak ECCS’te yaptığı sunumlar ve girişimler sonrasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların da katkılarıyla,  Kocaeli’nde 1999 depreminde ağır hasar almış olan bir okulun yerine çelik bir okul inşa edilmesi projesini gerçekleştirmiştir.

Türk Yapısal Çelik Derneğinin Akademik Kurul Başkanıdır; mühendis ve mimarlar için çelik yapılar ile ilgili kurslar verilmesi ve çelik yapıların tanıtılması amacıyla değişik bölgelerde seminerler düzenlenmesi çalışmalarına katılmıştır.

21 Nisan 2010 tarihinde Tuzla Rotary Kulübü’nden, “Türk Yapısal Çelik Derneğine yapmış olduğu katkılar ve Avrupa Çelik Birliği Dönem Başkanlığı” nedeni ile 2010 yılı “Meslekte Başarı Ödülü” almış ve 18 Eylül 2015 tarihinde “ECCS’e ve sektöre yaptığı olağanüstü katkılarına” karşılık “Gümüş Madalya” ile ödüllendirilmiştir. Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından, 5 Ocak 2019 tarihinde, “Lise oluşunun 102 yılında bilime, sanata, kültüre değer katan 102 Erenköy Kız Liseli Mezundan biri” olarak seçilmiştir. ECCS Bilim Jürisi tarafından “ECCS Teknik Komiteleri ve Yönetim Kurulunda aktif bir üye olarak yaptığı çalışmalar ve iki kez ECCS Başkanlığı yapmış olması” nedeniyle “2019 Charles Massonnet Ödülü”ne aday gösterilmiş ve 16 Nisan 2019’da ECCS Yönetim Kurulu bu ödülü onaylamıştır.

İki çocuk annesidir.

Özgeçmiş

Dersler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Aydın, R., Yüksel, E., Yardımcı, N., Gökce,T., 2016. “Cyclic  Behaviour of Diagonally Stiffened Beam-to-Column Connections of Corrugated-Web I Sections”Engineering Structures, 121(2016), 120-135.

 • İnce, C., Derogar, S., Yardımcı, N., Toklu, C., 2015. “The Influence of Zeolite and Powdered Bayburt Stones on the Water Transport Kinetics and Mechanical Properties of Hydrated Lime Mortars”,  Construction and Building Materials, 98(2015), 345-352.

 • Aydın, R., Yüksel, E., Yardımcı, N.,  Kısa, M. H., Gökce,T., 2014. “In-plane Behaviour of Beam-to-Column Connections of Corrugated Web I-sections”, Journal of Constructional Steel Research, 100(2014), 183-196.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2011. “Experimental Investigation of Thin Steel Plate Shear Walls with Different Infill-to-Bondary Frame Connections”, Steel and Composite Structures, 11-3, 251-271.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2010. “Cyclic Behaviour and Numerical Modelling of a Semi-Rigid Frame”, Steel Construction Design and Research, Ernst & Sohn, 3, September 2010, 128-133.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., 1996. “Tests on Beam-to-Column Strong and Weak Axis Connections”, Journal of the Computers and Structures, 61- 3, 393-399.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N.Eyrekçi, O., 1996. “Rehabilitation of Two Floating Bridges-Turkey, Structural Engineering International”, Journal  of  the International  Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), SEI 6-1, February, 17-18.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

 • Taşkın,K., Yardımcı, N., Karadoğan, H. F., 2014. “Seismic Resistance of RC Buildings Using Steel Knee Braces”, 7thEuropean Conference on Steel and Composite Structures, Eurosteel 2014, Napoli, Italy, September 10-12, 2014.

 • Ince,C., Karimi, M. R. B., Yardimci, N.,  Derogar, S., Togay, A., Söğütlü, C., 2014. “Behaviour and Design of Cold-Formed Shear Wall Frames With and Without Fibre Cement Sheathing Panels”, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2014, 21-25 October 2014, Istanbul.

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F, 2012. “Use of Special Bracing Systems in Reinforced Concrete Structures”, International Scientific Conference People Buildings and Environment 2012, 7.-9.11.2012, Lednice, Czech Republic.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2012. “Seismic Performance of Code Designed Split-X Braced Frames”, Nordic Steel Construction Conference 2012, Oslo, Norway, 5-7 September 2012.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2010. “Determining The Slip Coefficient In Slip-Critical Connection By Experimental Methods”, International Symposium “Steel Structures: Culture & Sustainability 2010” 21-23 September 2010, Istanbul, Turkey 399-407.

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F, Yorgun, C., 2010. “Experimental And Analytical Study On Retrofitting RC Frames By Knee Bracing”, International Symposium “Steel Structures: Culture & Sustainability 2010” 21-23 September 2010, Istanbul, Turkey 291-301.

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F, Yorgun, C., Yüksel, E., 2010. “Experimental Work on Retrofitting of 1/3 Scale RC Frames with Simple Steel Braces”, Fourteenth European Conference on Earthquake Engineering, 30 August-03 September 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, 880-888.

 • Yardımcı, N., 2009. Tevfik Seno Arda High School, “Advancement for Metal Building Congress” 09, 12-13 November, Helsinki (Invited Speaker).

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2007. “Numerical Investigation of Thin Steel Plate Shear Walls”, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rethymno, Crete, Greece, 13–16 June 2007.

 • Taşkın, K., Yüksel, E., Karadoğan, F., Yüce S.Z., Yardımcı, N., 2006. “Retrofitting of Precast Columns, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology”, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006.

 • Karaman, G., Yardımcı, N., 2004. “Simplified Low Cycle Fatigue Tests of Beam to Column Connections”, 10thNordic Steel Construction Conference, Copenhagen, Denmark, 7-9 June, 129-138.

 • Büyüktaşkın Arda, H.A., Büyüktaşkın, I., Yardımcı, N., 2004. “A Comparison Between the General and Design Principles for Members under Shear and Bending According to TS 4561 and Eurocode3″, 10th Nordic Steel Construction Conference, Copenhagen, Denmark, 7-9 June, 25-33.

 • Büyüktaşkın, H.A., Yardımcı, N., 2002. “An Experimental Research on Serviceability and Ultimate Limit States of Simple Trapezoidal Corrugated Steel Sheets”, Advances in Civil Engineering, 5th International Congress, 25-27 September, İstanbul, 481-487.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Bayramoğlu,G., Arda, T.S., 2000. “An Experimental Study on End-Plate Moment Connections”, International Conference on Steel Structures of 2000’s, 11-13 September, 89-94.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Odabaşı, Y., 1999. “Rehabilitation of Pre-Fabricated Buildings After 1998 Adana Earthquake”, ASEM’99, The 1st International Conference on Advances in Structural Engineering & Mechanics, Seoul, Korea, August 23-25.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Bayramoğlu, G., Arda, T.S., 1999. “Investigation on Eccentrically Loaded Bolted Connections”, Proc. of Eurosteel’99, 2nd European Conference on Steel Structures, Praha, May 26-29, 487-490.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., Eyrekçi, O.1996. Repair, “Rehabilitation and Replacement of Galata Bridge on Golden-Horn”, Proc. of Third International Conference on Bridge Management, University of Surrey, April 15th-17th, 108-115.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., Eyrekçi, O., Bayramoğlu, G., 1996. “Tests on Full-Scale Steel Bolted Beam-to-Column Connections, Structural Assessment The Role of Large Scale and Full Scale Testing”, City University, London, Three Day International Seminar, 1-3 July.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., Bayramoğlu, G., Eyrekçi, O., 1996. “Bolted Beam-to-Column Connections, International Colloquium on Semi-Rigid Structural Connections”, IABSE, İstanbul, 25-27 September 43-51.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., Yorgun, C., Eyrekçi, O., 1995. “Semi-Rigid Behaviour of Welded Beam-to-Column Connections”, ICSAS 95, Proc. of Third International Conference on Steel and Aluminium Structures, Boğaziçi University, 24-26 May, İstanbul, 433-440.

 • Yardımcı, N., 1991. “Buckling Loads and Design Consideration for Thin-Walled Beam-Columns”, Developments in Mechanics, Proc. of Twenty-Second Midwestern Mechanics Conference, 16, University of Missouri-Rolla, Rolla, Missouri, October 6-9, 312-313.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Yardımcı, N., Aydöner, B., Gür’eş, H. Y., 2015. Proceedings of the International Symposium “Steel Bridges: Innovation & New Challenges 2015”, Türk Yapısal Çelik Derneği, ISBN: 978-605-65900-2-3, İstanbul.

 • Yardımcı, N., Aydöner, B., Gür’eş, H. Y., Yorgun, C., 2010. Proceedings of the International Symposium “Steel Structures: Culture & Sustainability 2010”, Türk Yapısal Çelik Derneği, ISBN: 978-975-92461-2-9, İstanbul.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F., 2012. “Special Knee Bracing Systems for Retrofitting RC buildings for Earthquakes”, ITUJournal / d.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2009. “Behaviour of a Semi-Rigid Beam-Column Connection of Thin Steel Plate Shear Walls under Reversed Cyclic Loads”, ITU Journal/d. 8-5, 129-140.

 • Yardımcı, N., 2006. “Design of Steel Structures and Design Methods”, Dünya İnşaat,  Kasım 2006, 123-127.

 • Yardımcı, N., 2005. “Design of Steel Structures and Design Methods”, Türkiye Mühendislik Haberleri, 2005-1, 46-50.

 • Yardımcı, N., Vatansever, C., 2002. “Plastic Design of Steel Structures”, Dünya İnşaat, 202-03, 87-91.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., 2002. “Semi-Rigid Connections in EC3″, Dünya İnşaat, 202-09, 88-90.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Bayramoğlu, G., Arda, T.S., Eyrekçi, O., 1996. “Bolted Beam-to-Column Connections Designed by Double Channels”, Bulletin of the Technical University of Istanbul, 49-3,4, 337-349.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., 1995. “Semi-Rigid Welded Beam-to-Column Connections”, Bulletin of the Technical University of Istanbul, 48-3,4, 599-622.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., 1995. “Fire Resistance of Steel Structural Elements”, Akbasım Matbaacılık, İstanbul.

 • Yardımcı, N., 1994. “Interaction of Axial Compression Load-Bending Moment in Buckling of Beam-Columns”, ITU Journal, 52- 3,4, 65-74.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., 1994. “Calculation of Bolted Semi-Rigid Beam-to-Column Connections by Eurocode 3”, ITU Journal, 52-3,4, 75-83.

 • Kumbasar, N., Pala, S., Aydoğan, M., Altan, M., Yardımcı, N., Yıldırım, H., 1992. “Numerical Analysis and Computer Programming”, T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., 1991. “Plastic Analysis of Composite Structural Elements”, Kurtiş Matbaası, İstanbul.

 • Yardımcı, N., 1990. “Design of Beam-Columns in Terms of Buckling Loads”, ITU Journal, 48-1, 59-68.

 • Yardımcı, N., 1990. “Buckling of Beam-Columns under Uniformly Distributed Load and Axial Force”, ITU Journal, 48-2, 1-10.

 • Yardımcı, N., Aşkar, G., 1989. “Buckling of I-Cross Sectioned Thin Walled Columns”, ITU Journal, 47- 3, 74-79.

 • Yardımcı, N., 1989. “Local and Lateral Buckling of I-Beams”, Bulletin of the Technical University of Istanbul, 42- 4, 467-497.

 • Yardımcı, N., 1988. “Determining the Buckling Loads of Thin Walled I-Beams”, ITU Journal, 46- 4, 46-52.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Aydın, R., Yüksel, E., Yardımcı, N., 2016. “Behaviour of a Beam-to-Column Connection of Thin Sinusoidally Corrugated Web I Sections”, Prof. Dr. M. Hasan Boduroğlu Symposium, İstanbul May 9-10, 2016, 139-152.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2011. “Cyclic Behavior of Thin Steel Plate Shear Walls with Different Web Plate-To-Boundary Frame Connection”, 7th National Earthquake Engineering Conference, İstanbul, May 30th-June 3rd.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2009. “Cyclic Behavior and Experimental Investigation of A Thin Steel Plate Shear Wall”, 3rd National Steel Structures Symposium, Gaziantep, October 8-10, 165-175.

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, F., 2007. “Retrofitting of Reinforced Concrete Frames by Steel Braced Systems”, 2nd Steel Structures National Symposium, Eskişehir, May 10-11, 2007, 150-162.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2007. “Analytical Study of a Thin Steel Plate Shear Wall Under Increasing Horizontal Loads”, 2nd Steel Structures National Symposium, Eskişehir, May 10-11, 2007, 17-28.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., Avşar, Ö., Aydar, U., Şeker, D. Z., 2007. “Determination of Outer Plane Movements of the Plate in a Thin Steel Plate Shear Wall by Photogrammetry”, Turkish National Association of Photogrammetry and Remote Sensing IV Symposium, ITU Ayazağa Campus, June5-7, 2007.

 • Vatansever, C. and Yardımcı, N., 2007. “Analytical Study of a Thin Steel Plate Shear Wall under Increasing Horizontal Loads”, Sixth National Earthquake Engineering Conference, İstanbul, Oct. 16-20, 585-594.

 • Peker, K., Yardımcı, N., 2005. “Retrofitting of Reinforced Concrete Frames with Braced Steel Shear Walls”, Steel Structures Symposium, Ankara, Turkey, Apr. 21-22, 1-12.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2005. “Analytical Study of Thin Steel Plate Shear Walled Frames”, Steel Structures Symposium, Ankara, Turkey, Apr., 113-126.

 • Karaman, G., Yardımcı, N., 2005. “Unstiffened Welded Beam-Column Connections Behaviour under Static Loads”, Steel Structures Symposium, Ankara, Turkey, Apr., 143-152.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., 1999. “Semi-Rigid Connections and Frames in Eurocode 3”, Turkish Civil Engineering XVth Technical Congress and Exhibition Proceedings Book, Nov. 24-25-26, Ankara, 399-414.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., 1995. “An Experimental Study on Semi-Rigid Behaviours of Welded Beam-Column Connections”, IXth National Congress of Mechanics, Ürgüp, Sept. 4-8, 748-757.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Arda, T.S., 1995. “Load Carrying Capacity of Steel Concrete Composite Floor Plates”, IXth National Congress of Mechanics, Ürgüp, Sept. 4-8, 827-836.

 • Yardımcı, N., Aşkar, G., 1989. “Design of I-Cross Sectioned Thin Walled Columns Considering Interaction Buckling”, VIth National Congress of Mechanics, Sept.11-15, Kirazlıyayla, II, 718-728.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., 1989. “Pre-stressed Steel Structures”, 4th Steel Structures Seminar, 2, 27 November-2 December, İstanbul, 35-121.

 • Odabaşı, Y., Aşkar,G., Yardımcı, N., 1989. “Repair and Strengthening of Structures”, 4th Steel Structures Seminar, 2, 27 November-2 December, İstanbul, 123-148.

Diğer Yayınlar

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., 1995. “Fire Resistance of Steel Construction Elements”, Akbasım Publishing, İstanbul.

 • Kumbasar, N., Pala, S., Aydoğan, M., Altan, M., Yardımcı, N., Yıldırım, H., 1992. “Numerical Analysis Using Computer Softwares”, TMMOB Civil Engineers Chamber, İstanbul.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., 1991. “Plastic Calculation of Composite Elements in Steel Construction”, Kurtiş Press, İstanbul.

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr