\ Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu
nes2

Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu

Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Doktora
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Y. Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Lise
: Erenköy Kız Lisesi

3243 A203

Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU, Erenköy İlk Okulu ve Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olmuştur. 1966-1972 yılları arasında Profilo Holding A.Ş. ve DSİ XIV Bölge Müdürlüğü’nde Yüksek Mühendis olarak çalışmış; Ocak 1972’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamış; aynı üniversitede, Mart 1980’de Doktor unvanını almış, Mart 1984’de Yardımcı Doçent, Ekim 1990’da Doçent ve Nisan 1996’da Profesör olmuştur. Prof. YARDIMCI, Ocak 1972-Temmuz 2008 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmış ve bu dönemde, 1995-1996 ve 1998-2007 yılları arasında İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği; 1999-2002 yılları arasında Kültür ve Sanat Birliği Başkanlığı; 2000-2007 yılları arasında Ahşap ve Çelik Yapılar Grup Koordinatörlüğü; 2002-2007 yılları arasında Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü ve 2001-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunda İnşaat Fakültesi Senato Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Eylül 2008’de Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve 2012 yılından itibaren de Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı Fakültede 2011-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2001 yılında Türk Yapısal Çelik Derneği’ne Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve bu tarihten itibaren European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil etmektedir. Bu birlik tarafından, 2008-2009 döneminde ECCS Başkan Yardımcısı, 2009-2010 ve 2014-2015 dönemlerinde iki kez ECCS Başkanı olarak seçilmiştir. 1955 yılında kurulmuş olan bu birliğin ilk kadın yönetim kurulu üyesi ve ilk kadın başkanıdır. 21 Nisan 2010 tarihinde Tuzla Rotary Kulübü’nden, “Türk Yapısal Çelik Derneğine yapmış olduğu katkılar ve Avrupa Çelik Birliği Dönem Başkanlığı” nedeni ile 2010 yılı “Meslekte Başarı Ödülü” almıştır. Prof. YARDIMCI İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Lisans ve Yüksek Lisans dersleri vermiş ve aynı zamanda, değişik tarihlerde, İstanbul, Sakarya ve Marmara Üniversiteleri’nde de görev almıştır. Halen Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinde ders vermeye devam etmektedir. Yayımlanmış 9 İngilizce ve 13 Türkçe bilimsel makalesi; 22 uluslararası, 15 ulusal konferans bildirisi; 5 araştırma projesi; Türkçe yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır ve uluslararası bir sempozyum kitabının editörlüğünü yapmıştır. 30 Yüksek Lisans ve 5 Doktora Tezi tamamlatmış; 66 Yüksek Lisans ve 14 Doktora tezinde de jüri üyesi olarak yer almıştır. Uygulamaya yönelik çalışmaları arasında, Adana-Ceyhan, Kocaeli, Düzce ve Afyon-Çay, depremlerinden sonra, deprem bölgelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi elemanlarından oluşan gruplar tarafından yapılmış olan hasar tespit, onarım ve güçlendirme çalışmaları; Döner Sermaye İşletmeleri kapsamında yapılmış olan çok sayıda proje denetim ve kontrollük çalışmaları bulunmaktadır. Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanlığı sırasında, Türkiye’deki depremlerle ilgili olarak ECCS’te yaptığı sunumlar ve girişimler sonrasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların da katkılarıyla, Kocaeli’nde 1999 depreminde ağır hasar almış olan bir okulun yerine çelik bir okul inşa edilmesi projesini gerçekleştirmiştir. İki çocuk annesidir.

Özgeçmiş

Dersler

 • CE 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş
 • CE 384 Çelik Yapıların Tasarım Esasları
 • CE 489 Çelik Yapılar

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Aydın, R., Yüksel, E., Yardımcı, N., Yardımcı, N., Gökce,T., 2016. Cyclic Behaviour of Diagonally
  Stiffened Beam-to-Column Connections of Corrugated-Web I Sections, Engineering
  Structures,121(2016), 120-135.

 • Aydın, R., Yüksel, E., Yardımcı, N., Yardımcı, N., Gökce,T., 2016. Cyclic Behaviour of Diagonally
  Stiffened Beam-to-Column Connections of Corrugated-Web I Sections, Engineering
  Structures,121(2016), 120-135.

 • İnce, C., Derogar, S.,  Yardımcı, N., Toklu, C., 2015. The Influence of Zeolite and
  Powdered Bayburt Stones on the Water Transport Kinetics and Mechanical Properties of
  Hydrated Lime Mortars, Construction and Building Materials, 98(2015), 345-352.

 • Aydın, R., Yüksel, E., Yardımcı, N., Kısa, M.H., Gökce,T., 2014. In-plane Behaviour of
  Beam-to-Column Connections of Corrugated Web I-sections, Journal of Constructional
  Steel Research, 100(2014), 183-196.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2011. Experimental Investigation of Thin Steel Plate Shear
  Walls with Different Infill-to-Boundary Frame Connections, Steel and Composite
  Structures,11-3,251-271.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2010. Cyclic Behaviour and Numerical Modelling of a
  Semi-Rigid Frame, Steel Construction Design and Research, Ernst &Sohn,3, September
  2010, 128-133.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S.,1996. Tests on Beam-to-Column Strong and Weak
  Axis Connections, Journal of the Computers and Structures, 61- 3, 393-399.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., Eyrekçi, O., 1996. Rehabilitation of Two Floating Bridges in Turkey,
  Structural Engineering International, Journal of the International Association
  for Bridge and Structural Engineering (IABSE), SEI 6-1, February, 17-18.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F, 2014. “Seismic Resistance of RC Buildings
  Using Steel Knee Braces”, 7th European Conference on Steel and Composite Structures,
  Eurosteel 2014, Napoli, Italy, September 10-12, 2014.

 • Ince,C., Karimi, M. R. B., Yardımcı, N., Derogar, S., Togay, A., Söğütlü, C.,
  2014. Behaviour and Design of Cold-Formed Shear Wall Frames With and Without Fibre
  Cement Sheathing Panels, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering,
  ACE 2014, 21-25 October 2014, Istanbul.

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F, 2012. Use of Special Bracing Systems in
  Reinforced Concrete Structures, International Scientific Conference People Buildings and
  Environment 2012, 7.-9.11.2012, Lednice, Czech Republic.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2012. Seismic Performance of Code Designed Split-X
  Braced Frames, Nordic Steel Construction Conference 2012, Oslo, Norway, 5-7 September
  2012.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2010. “Cyclic Behavior And Numerical Modeling Of A
  Semi-Rigid Frame”, International Symposium “Steel Structures: Culture & Sustainability
  2010” 21-23 September 2010, Istanbul, Turkey 321-331.

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2010. Determining The Slip Coefficient In Slip-Critical
  Connection By Experimental Methods, International Symposium “Steel Structures: Culture
  & Sustainability 2010” 21-23 September 2010, Istanbul, Turkey399-407.

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F, Yorgun, C., 2010. Experimental And
  Analytical Study On Retrofitting RC Frames By Knee Bracing, International Symposium  4
  “Steel Structures: Culture & Sustainability 2010” 21-23 September 2010, Istanbul, Turkey
  291-301.

 • Taşkın, K., Yardımcı, N., Karadoğan, H.F, Yorgun, C., Yüksel, E., 2010. Experimental
  Work on Retrofitting of 1/3 Scale RC Frames with Simple Steel Braces, Fourteenth
  European Conference on Earthquake Engineering, 30 August-03 September 2010, Ohrid,
  Republic of Macedonia, 880-888.

 • Yardımcı, N., 2009. Tevfik Seno Arda High School, Advancement for Metal Building
  Congress 09, 12-13 November, Helsinki (Invited Speaker).

 • Vatansever, C., Yardımcı, N., 2007. Numerical Investigation of Thin Steel Plate Shear
  Walls, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural
  Dynamics and Earthquake Engineering, Rethymno, Crete, Greece, 13–16 June 2007.

 • Taşkın, K., Yüksel, E., Karadoğan, F., Yüce S.Z., Yardımcı, N., 2006. Retrofitting of
  Precast Columns, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology,
  Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006.

 • Karaman, G., Yardımcı, N., 2004. Simplified Low Cycle Fatigue Tests of Beam to
  Column Connections, 10th Nordic Steel Construction Conference, Copenhagen, Denmark,
  7-9 June, 129-138.

 • Büyüktaşkın, H.A., Büyüktaşkın, I., Yardımcı, N., 2004. A Comparison
  Between the General and Design Principles for Members under Shear and
  Bending According to TS 4561 and Eurocode3, 10th Nordic Steel Construction Conference,
  Copenhagen, Denmark, 7-9 June, 25-33.

 • Büyüktaşkın, H.A., Yardımcı, N.,2002. An Experimental Research on Serviceability and
  Ultimate Limit States of Simple Trapezoidal Corrugated Steel Sheets, Advances in Civil
  Engineering, 5th International Congress, 25-27 September, İstanbul, 481-487.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Bayramoğlu,G., Arda, T.S., 2000. An Experimental Study on
  End-Plate Moment Connections, International Conference on Steel Structures of 2000’s,
  11-13 September, 89-94.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Odabaşı, Y., 1999. Rehabilitation of Pre-Fabricated Buildings
  After 1998 Adana Earthquake, ASEM‟99, The 1st International Conference on Advances in
  Structural Engineering & Mechanics, Seoul, Korea, August 23-25.

 • Yorgun, C., Yardımcı, N., Bayramoğlu,G., Arda, T.S.,1999. Investigation on
  Eccentrically Loaded Bolted Connections, Proc. of Eurosteel’99, 2nd European Conference
  on Steel Structures, Praha, May 26-29, 487-490.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., Bayramoğlu, G., Eyrekçi, O.,1996. Bolted Beam-to-Column
  Connections, International Colloquium on Semi-Rigid Structural Connections,
  IABSE, İstanbul, 25-27 September 43-51.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., Eyrekçi, O.,1996. Repair, Rehabilitation and Replacement of
  Galata Bridge on Golden-Horn, Proc. of Third International Conference on Bridge
  Management, University of Surrey, April 15th-17th, 108-115.

 • Yardımcı, N., Yorgun, C., Arda, T.S., Eyrekçi, O., Bayramoğlu, G.,1996. Tests on Full Scale Steel Bolted Beam-to-Column Connections, Structural Assessment: The Role of Large 3 Scale and Full Scale Testing, City University, London, Three Day International Seminar, 1-3 July.

 • Arda, T.S., Yardımcı, N., Yorgun, C., Eyrekçi, O.,1995. Semi-Rigid Behaviour of
  Welded Beam-to-Column Connections, ICSAS 95, Proc. of Third International Conference
  on Steel and Aluminium Structures, Boğaziçi University, 24-26 May, İstanbul, 433-440.

 • Yardımcı, N., 1991. Buckling Loads and Design Consideration for Thin-Walled Beam-Columns,
  Developments in Mechanics, Proc. of Twenty-Second Midwestern Mechanics
  Conference,16, University of Missouri-Rolla, Rolla, Missouri, October 6-9, 312-313.

 • Yardımcı, N., 1991. Buckling Loads and Design Consideration for Thin-Walled Beam-Columns,
  Developments in Mechanics, Proc. of Twenty-Second Midwestern Mechanics
  Conference,16, University of Missouri-Rolla, Rolla, Missouri, October 6-9, 312-313.

 • Yardımcı, N., 1989. Buckling of Thin-Walled Beams, Developments in Mechanics, Proc.
  of Twenty-First Midwestern Mechanics Conference 15, Michigan Technological
  University, Houghton, Michigan, August 13-16, 129-130.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Yardımcı, N., Aydöner, B., Gür’eş, H. Y., 2015. Proceedings of the International Symposium “Steel Bridges: Innovation & New Challenges 2015”, Türk Yapısal Çelik Derneği, ISBN: 978-605-65900-2-3, İstanbul.

 • Yardımcı, N.,Aydöner, B., Gür’eĢ, H. Y., Yorgun, C., 2010. Proceedings of the International Symposium “Steel Structures: Culture & Sustainability 2010”, Türk Yapısal Çelik Derneği, ISBN: 978-975-92461-2-9, İstanbul.

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşkesi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 0000 / 3230 civil@yeditepe.edu.tr