\ Özden Ateş Saygılı
oas

Özden Ateş Saygılı

Yrd. Doç Dr.

Doktora
: Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Y. Lisans
: İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Lisans
: Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

1537 B-417

Dr. Saygılı 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini aldı. Yüksek Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi'nde Deprem Mühendisliği Programında Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Carlos Sousa Oliviera (Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portekiz) ve Dr. José Antero Senra Vieira de Lemos (National Laboratory for Civil Engineering, Lisbon, Portekiz) danışmanlığında tamamladı (2014). Doktora çalışması sırasında Portekiz, Lizbon'da bulunan National Laboratory for Civil Engineering (LNEC) ve Instituto Superior Tecnico (IST)'da akademik ziyaretçi olarak bulundu ve uluslararası platformda yığma yapıların deneysel modellenmesi ve nonlinear analitik modellenmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Doktora çalışmasını müteakip Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldı ve ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel araştırma projelerinde çalıştı.  "MARSite: New Directions in Seismic Hazard Assessment through Focused Earth Observation in the Marmara Supersite", "EPOS-IP: Europan Plate Observing System Implementation Phase" Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı olarak görev yaptı. Temmuz 2017'de Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Dr. Saygılı'nın araştırma alanları, ayrık eleman metodu ile yığma yapıların matematiksel modellenmesi ve nümerik simülasyonu, nonlineer dinamik ve yığma yapıların sismik hassasiyet analizidir.

Dersler

  • CE 101 İnşaat Mühendisliğine Giriş
  • CE 233Mühendislik Mekaniği
  • CE 381 Yapısal Analiz
  • CE 488 Deprem Mühendisliğine Giriş
  • CE 495 Yapısal Hasar ve Onarıma Giriş
  • CE 522 Yapı Dinamiği
  • CE 527 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
  • CE 528 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

Yeditepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir, İstanbul

(216) 578 32 30 civil@yeditepe.edu.tr